Västtrafik förnekar fel på Reseplaneraren

Först vill jag ge eloge till Martin Holmgren som är teknisk projektledare för Reseplaneraren för att han svaradekritiken halv ett på natten!

Dock är det ju tydligen inget fel på reseplaneraren. Att jag får konstiga resultat beror på att jag inte söker på exakta adresser. Hallå eller?

Martin Holmgren skriver:

”I den nya reseplaneraren är tanken att man främst skall söka mellan adresser och låta reseplaneraren göra jobbet med att hitta lämpliga hållplatser i närheten.”

Trollhättan är en rätt så liten stad. Jag vet vilka hållplatser jag vill åka ifrån och vill kanske inte lämna ut mellan vilka adresser åker mellan.

Mikael Faleke skriver:

”En reseplanerare kan aldrig hitta alla resmöjligheter, bara de som den anser bäst. Vi har talat om att den ska prioritera snabbaste resorna.”

Så en tur på 6 timmar och 43 minuter är en bra tur genom Trollhättan då? Eller kanske två turer när man kommer fram nio timmar tidigare än man ska?

Mikael fortsätter med:

”Om du redan vet hur du vill resa så behöver du inte reseplaneraren. Vet du att du vill åka med linje 24 och 21 så titta i tidtabellen istället. Reseplaneraren kan hitta resor som du inte visste om.”

Att jag vet hur bussarna går kan ju bero på att jag fick kolla upp ordentligt i tidtabellen eftersom er reseplanerare inte fungerar. Jag vet ju vilja linjer som går där, men jag vill veta tiderna! Att den hittar reser som jag inte visste om, det har jag absolut märkt. Helt sjuka resor!

Att sen inbjuda till vidare diskussion för att snabbt stänga tråden är rent av oförskämt!