Reflektioner över Ung Pirats Förbundskongress 2011

Helgens förbundskongress för Ung Pirat är över och det har varit en riktigt härlig helg trots översvämning, kullerbyttor ur sängar och väckarklockor som aldrig slutar ringa. Vi har fått en ny styrelse och det känns som att det kommer att bli ett mycket bra år!

Fotograf: David Bergström

Det har varit väldigt kul att träffa så många människor man tidigare bara hört talas om eller chattat lite smått med. Det är många nya band som knutits under helgen och vi hoppas att det kommer att föra förbundet framåt!

Någonting som vi dock kan tycka är lite tråkigt är hur den geografiska spridningen i styrelsen blev. Här kan man argumentera att det är de mest lämpade som valts in, men vi är inte helt säkra på att detta är enda anledningen.

Det har nämligen kommit till vår kännedom att det på förväg fanns en färdig lista som delegaterna fått uppmaningen att rösta efter. Enligt en osäker uppgift har den utformats av aktiva från Uppsala och Stockholm. Vi hoppas att denna informella lista inte har påverkat ombudens röstning i valen till styrelse.

Det är kanske inte ett problem att skicka runt lappar med sina favoritkandidater, dock gick Hanna Dönsberg upp i talarstolen och berättade att det på listan även funnits med nominerade som denna grupp INTE vill se på listan. Som Hanna poängterade, är det schysstare att gå upp i talarstolen och lägga fram sakliga argument som vederbörande har chans att besvara.

Under valet till ordinarie styrelseledamöter skrevs dessutom ett förslag upp på en tavla bakom talarstolen. Bl.a. Marit Deldén anmärkte på det olämpliga i det förfarandet, men man kontrade med att man kunde skriva upp hur många förslag som helst. Det var dock den exakta listan som röstades fram. Vi önskar att det finns en bättre teknisk lösning nästa år så att det blir lättare för folk att skriva upp förslag. Vissa diskussioner finns om att det bör finnas mer ”hela” styrelseförslag, eftersom det kan leda till att styrelsen blir mer diverserad. Den diskussionen får vi ta med oss hem till våra medlemmar.

Vi tycker det är tråkigt med konspirationer inom ett politiskt ungdomsförbund som förespråkar öppenhet och transparens. Det är inget fel i att man diskuterar lämplighet på kandidater till en kommande styrelse innan mötet, men att aktivt utesluta vissa tycker vi är fel. Piratpartister är ju enligt valutvärderingsgruppen generellt skeptiska till politiker. Vi vill inte bekräfta denna skepticism utan visa att det finns politiker det går att lita på.

Man borde tänka över hur valen genomförs, med tanke på att det i verksamhetsplanen pratas väldigt fint om att aktivera lokalföreningarna och distrikten.

Vi har ändock förtroende för styrelsen och är övertygade om att de kommer göra ett bra jobb. Vi tror också att det kommer att bli ett kanonår i Ung Pirat med fler aktiva medlemmar och många lyckade event!

Erik Fredriksen, UP Trollhättan
Jenny Gröhn, UP Trollhättan