Kandidatur till Piratpartiets valsedel

Erik Fredriksen, Trollhättan, 25 år

Bakgrund

Jag är en 24-årig kille (25 när valet hålls) som är infödd Trollhättebo. Jag har en teknisk utbildning med inriktning inom it och har ett stort intresse för programmering. Jobben jag haft de senaste åren har varit inom äldrevården och som personlig assistent.

Jag driver även en enskild firma där jag utför vissa installations- och reparationsuppdrag, men även småkurser inom IT.

Partiet

Jag har varit med sedan starten 2006 och var med och samlade namnunderskrifter för att kunna starta partiet. Senare samma år var jag med och distribuerade valsedlar till ett par vallokaler.

Efter det har jag tagit ett steg till att bli mer aktiv och har hunnit med att vara kommunledare och stå på valsedeln till landstinget i senaste valet. Under EU-valet 2009 hade jag distributionsansvar för vallokalerna i Trollhättan.

Just nu har jag posten som vice kommunledare i Trollhättan.

Kandidatur

Jag tycker det är viktigt att vi är med i alla de valen som görs i Sverige. Våra frågor passar inte bara i riksdagen, utan även i landstinget och kommunerna. Det finns mycket att förbättra inom integritets- och it-policys även där.

Får jag partiets förtroende att vara med på valsedeln skulle jag vilja rikta in mig på de här två kategorierna.

Utbildning
Regionen driver 15 skolor. Jag skulle vilja att dessa har en utbildning i it-ämnena som är generell och t.ex. inte en inkörsport för att använda mjukvara från en viss leverantör. Man ska inte lära sig Word och Excel utan en ordbehandlare och ett kalkylprogram.

Västtrafik
Som det är nu registreras alla resor du gör med Västtrafikkortet. Möjligheten att åka anonymt med kontanter har tagits bort. Systemet behöver göras om så att det fungerar smidigt för resenären, med minst ett sätt att betala för resan som är anonymt. Sen ska statistiken för resvanor anonymiseras direkt!