Jag kandiderar till landstinget

Jag tänkte att jag kanske skulle posta min presentation som jag har gett inför kandidering till landstingsvalet:

Jag är 23 år och bor i Trollhättan. Har en IT-teknisk utbilning och praktiserar för närvarande hos en optiker där jag bland annat utvecklar ett journalsystem för kunder.

Jag förklarar gärna Piratpartiets frågor och hur det fungerar med teknik i allmänhet för människor som vill veta mer. Har varit medlem i partiet sedan 2006 och har under den tiden varit kommunledare under en tid. Jag är för tillfället vice kommunledare.

Det här skulle jag vilja jobba med i regionen:

Utbildning
Regionen driver 15 skolor. Jag skulle vilja att dessa har en utbildning i it-ämnena som är generell och t.ex. inte en inkörsport för att använda mjukvara från en viss leverantör. Man ska inte lära sig Word och Excel utan en ordbehandlare och ett kalkylprogram.

Västtrafik
Som det är nu registreras alla resor du gör med Västtrafikkortet. Möjligheten att åka anonymt med kontanter har tagits bort. Systemet behöver göras om så att det fungerar smidigt för resenären, med minst ett sätt att betala för resan som är anonymt. Sen ska statistiken för resvanor anonymiseras direkt!

Jag hoppas på ert förtroende och kommer självklart att följa partiprogrammet!